Nezaradené

Index farebného podania CRI –

Index podania farieb (Ra, CRI = color rendering index) je hodnotenie farebného vnemu, ktorý vznikne osvetlením umelým svetlom, v porovnaní s tým, aký farebný vnem by vznikol vo svetle slnka. Bol definovaný  po roku 1975, aby pomohol charakterizovať svetlo vytvárané umelými zdrojmi svetla.

Podstata indexu podania farieb je odraz svetla od pozorovaných predmetov. Je to odraz rôznych vlnových dĺžok svetla od ich povrchu. Znamená to, že vnímame červený predmet len preto, lebo sa od neho odráža práve táto vlnová dĺžka. Ak by červená vlnová dĺžka chýbala vo svetelnom žiarení, túto farbu by sme nevideli a vnímali ju ako sivú.

Je to bezrozmerná jednotka v rozsahu od 0 do 100, ktorá vyjadruje percentuálny podiel vlnových dĺžok slnečného svetla v umelom osvetlení. Napr. 80 Ra (CRI) znamená, že umelý svetlený zdroj obsahuje 80 % všetkých vlnových dĺžok oproti slnku. Pri vysokých hodnotách sa farby budú javiť
s vysokou vernosťou. Naopak nízke hodnoty znamenajú, že farby môžu nadobudnúť rôzne odtiene, alebo byť chromaticky nerozlíšiteľné pre pozorovateľa (pokožka môže vyzerať nezdravo, potraviny sa môžu javiť skazené, tovar na pultoch nám môže pripadať nepríťažlivo, a pod.).

Nariadenie EÚ určuje CRI pre obytné priestory väčšie ako 80 a pre vonkajšie priestory a industriálne využitie viac ako 65.

 

Približné hodnoty CRI svetelných zdrojov

Typ svetelného zdroja CRI
Klasické žiarovky 100
Halogénové žiarovky 100
Lineárne žiarivky – trubice 80 – 98
Kompaktné žiarivky 80 – 90
Metalhalogenidové výbojky 65 – 90
Vysokotlakové sodíkové výbojky 24
Nízkotlakové sodíkové výbojky 10 – 20
Bezelektródové indukčné výbojky 80
LED diódy 70 – 90

Related posts

Leave a Comment