Nezaradené

Čo je to germicídne žiarenie – efektívna ochrana proti vírusom

Názvom germicídne žiarenie označujeme umelé žiarenie z UV časti spektra.

Keď pozorujeme spektrum slnečného žiarenia zistíme, že obsahuje približne 1% UV – žiarenia.
Germicídne žiarenie patrí do oblasti UV-C žiarenia.

Žiarenie UVC je škodlivé a má negatívny účinok na ľudský organizmus aj rastliny. I malá dávka ožiarenia môže pri zasiahnutí oka vyvolať zápal spojiviek a pri vyšších dávkach i ťažko poškodiť zrak. 

Vlnové dĺžky sa merajú v nm a UV oblasť sa nachádza medzi 13,6 až 400 nm. Najdlhšie vlnové dĺžky UV – žiarenia siahajú až do oblasti viditeľného svetla. UV – žiarenie sa pohybuje priamočiaro, so štvorcom vzdialenosti klesá jeho intenzita. Nevniká do látok, neprechádza obyčajným sklom a pôsobí iba tam, kde dopadá.

UV žiarenie môžeme rozdeliť do troch skupín :uv-light-spectrum
1. UV – A od 400 do 315 nm
2. UV  B od 315 do 280 nm
3. UV – C od 280 do 13,6 nm

Z hľadiska sterilizácie vzduchu je najviac zaujímavé žiarenie v rozsahu 280 až 200 nm. UV žiarenie tejto vlnovej dĺžky porušuje a ničí ribonukleové kyseliny, ktoré sú v bunkách nosičom informácií. Dochádza k zmenám v plazme buniek a v jadre. Delenie buniek je zabrzdené a pri určitej dávke UV žiarenia úplne zastavené.

Vlnové dĺžky pod 290 nm už na zemskom povrchu nenájdeme. Horné vrstvy atmosféry UV žiarenie s vlnovou dĺžkou pod 290 nm neprepúšťajú.

UV – žiarivka predstavuje trubku z kremíkového skla naplnenú parami ortuti a malým množstvom vzácneho plynu. Ióny, ktoré sa uvoľňujú z katódy nárazom na atómy ortuti, iniciujú u nich vyžarovanie ultrafialového žiarenia.

Zatiaľ čo pri bežných osvetľovacích žiarovkách postačuje obyčajné sklo, pre UV žiarenie s krátkymi vlnovými dĺžkami, sa používa špeciálne kremenné sklo, ktoré jediné prepúšťa UV žiarenie. Nežiadúce vlnové dĺžky sa odfiltrujú použitím vhodného zloženia skla, preto je výber UV žiarivky veľmi dôležitý.

UV výbojky pre baktéricídne účinky prepúšťajú hlavne UV žiarenie vlnovej dĺžky 253,7 nm. Účinnosť germicídnej žiarivky počas doby prevádzky postupne klesá. Po nejakej dobe žiarivka síce svieti, ale je potrebné ju vymeniť, keďže už nevyžaruje dostatok UV žiarenia.

Celkové množstvo žiarenia UV výbojky sa udáva vo wattoch. Intenzita žiarenia sa udáva v mikrowattoch na cm2 (μW/cm2). Vyžarované množstvo pre 30 W výbojky je 50 μW/cm2 vo vzdialenosti 100 cm.

Podľa spôsobu použitia rozlišujeme priame a nepriame ožarovanie:

Priame ožarovanie celkového objemu vzduchu v miestnosti je najúčinnejší spôsob sterilizácie miestnosti. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách.
Praktické použitie priameho ožarovania sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia.

Nepriame ožarovanie je sterilizácia vzduchu ventiláciou vzduchu cez uzavretý germicídny žiarič alebo horizontálne ožarovanie vrchnej vrstvy vzduchu. Pri tejto metóde je ožarovaný strop miestnosti a prirodzeným alebo nutným prúdením vzduchu dochádza k sterilizácii vzduchu v celej miestnosti. Nízke miestnosti sa týmto spôsobom sterilizujú obtiažnejšie a riziko poškodenia zdravia prítomných osôb je  väčšie, preto odporúčame uzavretý žiarič, ktorý toto riziko eliminuje.

Tabuľky: dávky žiarenia potrebné na 90% deaktiváciu mikroorganizmov zo vzdialenosti 1m od zdroja UVC. Dávka v μW/sek/cm2
(Uvedené hodnoty expozícií platia pri použití zdrojov UVC žiarenia intenzity 90 µW – OSRAM HNS OFR 30W a PHILIPS TUV 30W LL)

 

Related posts

Leave a Comment