Nezaradené

Teplota chromatickosti

Farebná teplota charakterizuje spektrum bieleho svetla. Svetlo určitej farebnej teploty má farbu tepelného žiarenia vydávaného čiernym telesom, zahriatym na túto teplotu. Na vyjadrenie farby svetla sa používa pojem teplota chromatickosti a vyjadruje sa v kelvinoch. Pri teplotných svetelných zdrojoch (napr. žiarovkách) zodpovedá teplote vlákna. Pri výbojových svetelných zdrojoch sa používa pojem náhradná teplota chromatickosti tiež ako známy pod skratkou CCT (Correlated Colour Temperature), ktorá zodpovedá ekvivalentnému teplotnému zdroju s podobným spektrálnym zložením, aký má daný výbojový svetelný zdroj. Pri svetelných zdrojoch rozlišujeme tri základné kategórie farby svetla v závislosti od teploty chromatickosti:…

Read More
Nezaradené

Index farebného podania CRI –

Index podania farieb (Ra, CRI = color rendering index) je hodnotenie farebného vnemu, ktorý vznikne osvetlením umelým svetlom, v porovnaní s tým, aký farebný vnem by vznikol vo svetle slnka. Bol definovaný  po roku 1975, aby pomohol charakterizovať svetlo vytvárané umelými zdrojmi svetla. Podstata indexu podania farieb je odraz svetla od pozorovaných predmetov. Je to odraz rôznych vlnových dĺžok svetla od ich povrchu. Znamená to, že vnímame červený predmet len preto, lebo sa od neho odráža práve táto vlnová dĺžka. Ak by červená vlnová dĺžka chýbala vo svetelnom žiarení, túto farbu by…

Read More
Nezaradené

Čo je to germicídne žiarenie – efektívna ochrana proti vírusom

Názvom germicídne žiarenie označujeme umelé žiarenie z UV časti spektra. Keď pozorujeme spektrum slnečného žiarenia zistíme, že obsahuje približne 1% UV – žiarenia. Germicídne žiarenie patrí do oblasti UV-C žiarenia. Žiarenie UVC je škodlivé a má negatívny účinok na ľudský organizmus aj rastliny. I malá dávka ožiarenia môže pri zasiahnutí oka vyvolať zápal spojiviek a pri vyšších dávkach i ťažko poškodiť zrak.  Vlnové dĺžky sa merajú v nm a UV oblasť sa nachádza medzi 13,6 až 400 nm. Najdlhšie vlnové dĺžky UV – žiarenia siahajú až do oblasti viditeľného svetla. UV – žiarenie…

Read More